Ved å slutte seg til matsvinnsavtalen kan sjømatbedrifter på en enkel måte få oversikt over mengde og årsaker til matsvinn i egen bedrift, og finne ut hvor det kan settes inn tiltak