Det er en kjent sak at norske sjømatprodusenter betaler en avgift av eksportinntektene for å finansiere profileringen av norsk sjømat, og at det er vi i Norges sjømatråd som investerer disse midlene. Dette er et arbeid vi tar svært alvorlig, og vi er opptatt av at hver investerte krone skal gi merverdi for norsk sjømatnæring. Vi er ikke opptatt av å argumentere for nivået på markedsavgiften, men vi er derimot opptatt av å dokumentere effekten av de investeringene vi gjør.