Sjømatnæringene trenger lett tilgjengelig fakta

I en tid med økende kamp om arealer og ressurser i norske farvann er det avgjørende å samle og tilgjengeliggjøre informasjon som kan bidra til konstruktive debatter og bærekraftige løsninger.

Den økonomiske suksessen til havbruksnæringen har ikke kommet uten utfordringer. I takt med veksten i produksjonen har sykdommer, lakselus og kamp om arealer i kystsonen oppstått.
Den økonomiske suksessen til havbruksnæringen har ikke kommet uten utfordringer. I takt med veksten i produksjonen har sykdommer, lakselus og kamp om arealer i kystsonen oppstått.Foto: SINTEF/Geir Mogen
Publisert 22. February 2021, kl. 14.16Oppdatert 22. February 2021, kl. 14.16