Sjømatnæringen trenger smarte hjerner

Sannsynligvis må norsk sjømatnæring tenke utenfor den velkjente boksen om vi skal være best i verden også i årene framover.

I NHOs kompetansebarometer for 2020 oppgir seks av ti medlemsbedrifter i Sjømat Norge ( å ha udekket kompetansebehov.
I NHOs kompetansebarometer for 2020 oppgir seks av ti medlemsbedrifter i Sjømat Norge ( å ha udekket kompetansebehov.Foto: Møreforsking
Publisert 6. February 2022, kl. 09.00Oppdatert 6. February 2022, kl. 09.00