Regjeringen vurderer å legge Norges sjømatråd inn under Innovasjon Norge, og store deler av sjømatnæringen er livredd for konsekvensene. Aktørene i bransjen frykter næringen vil drukne i den store organisasjonen, og at dette vil gå ut over salget av norsk sjømat. Vi forstår redselen, men samtidig burde næringen ha langt mer selvtillit enn det de gir uttrykk for. Sjømat er så viktig for eksportlandet Norge, at vi tviler på om bransjen vil bli neglisjert selv om det skulle skje en omorganisering.

Sjømatbransjen burde ha selvtillit nok til å vite at fisken ikke drukner i andre eksportvarer

Det var i september i fjor at næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) varslet at han skal bruke de to neste årene på å rydde opp i jungelen av støtteordninger til næringslivet. Tidligere i år ble det så presentert en konsulentrapport om fremtiden til Norges sjømatråd, og et av forslagene var å kutte den pelagiske markedsføringen. Konsulentene fikk kritikk for bare å ha hørt på de store aktørene, og spesielt fiskernes talsmenn ropte varsko. 

Konsulentrapporten sier ikke eksplisitt at Sjømatrådet skal inn under Innovasjon Norge, men bransjen frykter at det kan ligge i kortene. Både Sjømatbedriftene og Sjømat Norge re redd for at sjømat kommer til å drukne, og at dette er stikk motsatt av hva som burde skje. 

 – Det er inntekter fra sjømat som skal legge en stor del av grunnlaget for velferdsstatens videre utvikling – nå når olje- og gassnæringene over tid vil fases ned, er store deler av bransjens holdning. Da må ikke Sjømatrådet skrotes, mener de.

Regjeringen har ennå ikke konkludert, men næringens holdning bærer etter vår mening preg av litt for mye lillebror-holdning. Bransjen burde ha mye større selvtillit på at de er viktig for eksportansjonen, og at fisken derfor ikke vil drukne mellom eksportvarer som olje, elektronikk og aluminium. Det er tross alt fisk som er fremtiden. Samtidig har bransjen rett i at næringen er så viktig for Norge at den fortjener et markedsføringsorgan som bare har fisk som arbeidsområde.


Må våkne fra feriedvalen

Sommeren er på hell, men det stopper ikke de såkalte turistfiskerne fra å komme til Norge og fiske tonnevis av fisk. Smuglingen har fått svært mange i fiskerinæringen til våkne opp, og kreve endringer i lovverket. Ikke minst er mange yrkesfiskere gått lei av situasjonen. Etter mye press kom derfor fiskeriminister Harald Tom Nesvik på banen denne uken og lover en full gjennomgang av praksis og regelverk. De som derimot har vært helt stille er Norges Fiskarlag. Hvorfor? Fiskarlaget burde våkner opp av sommerdvalen og være langt tydeligere på at dagens praksis er ødeleggende også for fiskerinæringen.