Samtidig profitterer næringen fortsatt på både utviklingen i dagligvaremarkedet og perioder med lave priser på flere arter under nettopp koronaen.

Finn-Arne Egeness, bransjeanalytiker sjømat, Nordea Foto: Ole Erik Klokeide

Økt inflasjon og høyere matvarepriser som følge av krigen i Ukraina bidrar til at veksten er enda større enn forventet.

Tall fra Norges sjømatråd viser at det ble eksportert sjømat for 12,4 milliarder norske kroner i mai, en økning på nesten 50 prosent sammenliknet med samme måned i fjor.

Aldri før har det vært eksportert sjømat for like store verdier i mai måned.

Hittil i år er det eksportert sjømat for 58 milliarder norske kroner, en økning på hele 30 prosent fra samme periode i fjor.

Under pandemien har det vært ekspansiv pengepolitikk og et betydelig spareoverskudd i en rekke vestlige økonomier. Nå øker imidlertid inflasjonen og sentralbankene hever rentene for å hindre «overoppheting» av økonomien.

Makro

Den amerikanske sentralbanken (FED) vil fortsette med rentehevinger helt til de har tydelige signaler på at inflasjonen kommer ned mot to prosent. Mangel på arbeidskraft gjør at lønningene også øker.

I USA er det i øyeblikket to ledige jobber for hver arbeidssøkende. Mange bedrifter må derfor heve utsalgsprisene for å kompensere for høyere råvare- og lønnskostnader. For at lønnsveksten skal falle, må imidlertid arbeidsledigheten øke. Høyere arbeidsledighet er også nødvendig for å «temme» inflasjonen. Alt tyder derfor på at det vil komme flere rentehevinger framover.

Laks

«Kom mai du skjønne milde» heter det i barnesangen. For lakseoppdretterne ble mai nok en god måned.

Totalt ble det eksportert 97.100 tonn laks målt i mengde rund vekt med en verdi på 8,5 milliarder norske kroner i forrige måned.

Snittprisen for fersk laks med hode var 98 kroner per kilo. Kina var det best betalende markedet med 148 kroner per kilo. Tall fra Kontali viser at spotprisen i uke 18 var på 121 kroner per kilo.

Fordi høyere fôr-priser enda ikke har gitt fult utslag på kostnadssiden, var mai en svært lønnsom måned for oppdretterne, særlig for de med høy eksponering mot spotmarkedet.

Det store spørsmålet er hvilke nivåer kontraktsprisene reforhandles på. På FishPool ligger forwardprisene for 2023 på 77 kroner per kilo, det er identisk med forwardprisene i fjerde kvartal i år.

Etter flere måneder med negativ tilbudsvekst, økte eksporten av laks med en prosent i mai sammenliknet med mai i fjor. Tall fra Akvafakta viser imidlertid at det er en nedgang i biomassen i sjø på to prosent år over år.

Kontali forventer en negativ tilbudsvekst på en prosent i den globale lakseproduksjonen i år. Det tilsvarer omtrent en uke med norsk produksjon.

De siste årene har det vært en betydelig vekst i eksporten av fersk laksefilet. Hittil i år er det en vekst i eksporten på 7 prosent. Det er særlig eksporten til Frankrike, Storbritannia, Canada og USA som øker. Trolig vil veksten fortsette på grunn av økte transportkostnader, økt automatisering og ikke minst fordi det gir tilgang på verdifullt avskjær.

Hvitfisk

Seien kommer ofte i skyggen av torsken, som har satt en rekke rekorder den siste tiden. I mai ble det eksportert sei for 345 millioner, tilsvarende en økning på hele 128 prosent.

Klippfisk er det dominerende produktformatet og nesten 60 prosent av seien ble solgt som klippfisk i mai målt i eksportverdi.

De største markedene for klippfisk av sei er i Vest-Afrika, Karibia og Sør-Amerika. Eksportprisen på klippfisk av sei økte med 44 prosent sammenliknet med samme måned året før.

En viktig forklaring på hvorfor prisutviklingen for sei har vært svakere enn for torsk de siste årene, er at man i mindre grad har evnet å utvikle nye produkter.

En av forklaringene er at begrensningene på seien er større grunn av farge og størrelse.

Den demokratiske republikken Kongo har hatt 16 prosent moms på saltet og tørket fisk fra Norge. I mai fjernet landet momsen.

Det har hatt og vil ha en positiv effekt på etterspørselen. Hittil i år er det en vekst i eksporten av klippfisk hit på 20 prosent.

Pelagisk fisk

Den pelagiske havfiskeflåten har begynt fisket etter Nordsjøsild. Hittil i år har nærmere 40 prosent av Nordsjøsild gått til produksjon av fiskemel og olje.

Prispremien for å levere til konsum kontra mel og olje er i et historisk perspektiv i favør konsumanvendelse, men høyere drivstoffpriser påvirker de strategiske valgene til fiskeflåten.

Mindre sild til konsum vil kunne påvirke sildeprisen i høst. Totalt ble det eksportert sild for 302 millioner kroner i mai. Til sammenlikning ble det kun eksportert sild for 98 millioner kroner i mai i fjor.

Eksportprisen på fryst makrell i mai var 18,65 kroner per kilo. Mest makrell gikk det til asiatiske foredlingsmarkeder slik som Vietnam, Thailand og Kina. Norsk industri evner å eksportere mer makrell til de best betalende markedene i Asia enn de andre kyststatene som fisker makrell.

Kyststatene har fortsatt ikke kommet fram til enighet om fordelingen av årets makrellkvote.

Med bakgrunn i fjorårets norske kvote, årets kvoteråd og etterspørselen i markedet tyder imidlertid alt på at fangstinntektene også fra makrellfisket blir rekordhøy i år.

Norsk sjømat forsetter å sette eksportrekorder. Veksten er imidlertid større enn noen gang på grunn av ekstraordinære hendelser delvis utenfor næringens kontroll.