Strenge smitteverntiltak og en kraftig nedtur i verdensøkonomien rammer store deler av næringslivet hardt, både i Norge og ellers i verden. For flere bransjer er det bråstopp. Verden