A nchoveta er den viktigste arten i produksjonen av fiskemel og fiskeolje globalt. Fisket etter og prisen på anchoveta har stor betydning for førstehåndsprisen på kolmule, tobis og øyepål her hjemme. Neste år er den