Den mest riktige informasjonen må jo være å bare beskrive hvordan situasjonen er på en øy i en sjømatkommune dag.

Her kan jeg starte med snømålingen på morran i dag. Den viser 187 centimeter på flat mark i Langfjord. 

Hovedproblemet på øya er jo skredfaren som fører til stengte veier. Hvordan det har vært i år har jeg ikke detaljert oversikt over.

Næringslivet på Arnøya består av følgende virksomheter:

  • Arnøy Laks AS i Lauksund som driver med oppdrett av laks samt Arnøy Laks Slakteri AS som driver med slakting og eksport av laks. 
  • Årvikbruket AS, en tradisjonell fiskeindustribedrift som kjøper hvitfisk fra nærområdet og de nærmeste delene av Finnmark. 
  • Årviksand Verksted AS (Mekonomen) som er et autorisert verksted som reparerer privatbiler samt egne biler. - Brødrene Albrigtsen AS. De er nærmest et multiselskap i mindre format. Det består av en maskinentreprenørbedrift som jobber i hele fylket (mest i Tromsø), samt at de har ansvaret for vintervedlikeholdet på veiene på øya. De er ellers eier /driver av fiskebruket i Årviksand og Årviksand Verksted AS. 
  • Arnøytind AS, et fiskebåtrederi som drifter hele året med fra en til tre båter og de sysselsetter ca. 20 personer fra kommunen og nabokommunen med en båt. 
  • Flere sjarker fra øya. Noen av disse driftes av pensjonister som lever et meningsfylt pensjonistliv. 
  • Båter fra andre kommuner som fisker utenfor øya og som leverer på fiskebruket i Årviksand. 
  • Fire (i perioder fem-seks) reiselivsbedrifter på øya hvor de fleste også driver med fisketurisme. 
  • Vi har ellers et sauebruk i Lauksund og et på Haugnes i Arnøyhamn som driver med vanlig sauehold samt med utegangere. De som driver med sauebruk på Haugnes har ellers lastebiler og gravemaskiner som de jobber med i kommunen samt rundt i fylket. 
  • Vi har også et sauebruk i Årviksand som eies av Albrigtsen familien.

Øya er reinbeiteområde og jeg tror at både reineiere og reinen ser fram til å komme utover.

Avhengig av utenlandsk arbeidskraft

Til sammen bor det ca. 250 fastboende på øya og her som ellers i distriktet er det en aldrende befolkning. Det betyr at arbeidskraft må hentes utenfra. Fra nabokommuner, Sverige, Romania, Polen, Latvia. Nøkkelstillingene er bemannet med folk fra kommunen.

Det har i høst/vinter vært full drift i alle næringene med unntak av reiselivsbedriftene hvor det selvsagt er total stopp.

Arnøy Laks Slakteriet AS har jobbet til dels med  skift og har hatt fullt opp å gjøre. Det er selvsagt problemer med turnusen til den utenlandske arbeidskraften pga. stengte grenser. De har totalt ca. 70 ansatte samlet i selskapene hvor 50 prosent er norske. 25 prosent er østeuropeiskere og 25 prosent svenske.

På Årvikbruket AS har de i perioder vært overkastet med fisk og arbeid. De har ellers cirka 25 utenlandske arbeidstakere med de problemene som det medfører.

Kommunikasjonen med innlandet opprettholdes som før av ferga. Forskjellen her er at en «slipper» å gå ut av bilen på turen over.

Ja slik er situasjonen her ute og jeg tror det er slik ellers i kommunen når det gjelder virksomheter innen sjømatnæringa. Det viser seg at sjømatkommunene er robuste kommuner i krisetider.

Ut over det skal jeg ikke analysere situasjonen ytterligere. Jeg håper bare at alle innen reiseliv og fisketurisme får den hjelpen de trenger slik at de overlever.