Det ligger store muligheter i å øke bearbeiding hvis vi griper mulighetene og skaper bedre rammer for helårige drift og arbeidsplasser.

Geir Ove Ystmark, adm.dir. i Sjømat Norge. Foto: Mikaela Berg

Gjelder mange næringer

At spesielt fiskeriene har sesongtopper, er ikke noe nytt. Ei heller at mange næringer i Norge sliter med å ​rekruttere tilstrekkelig med norske arbeidstakere i sesongen. Det er slik sett ikke et tap at fiskeindustrien spesielt under sesongfisket også må bruke arbeidskraft fra nærliggende områder som Polen og Baltikum.