I uttalelse fra styret ytres det stor bekymring at noen fra disse partier skal innta posten som Fiskeri- og sjømat minister.

Tommy Larsen, på vegne av styret i Senja Fiskarlag Foto: Arne Fenstad

Vi mener at en ny regjering ikke vil være tjent med konstant uro i den kommende fire års perioden, det er ingen tjent med. Derfor fremmer vi en kandidat som vi mener vil være minister for hele kysten, og som kommer fra den største sjømatkommunen i Norge.

Ordfører i Senja kommune, Tom Rune Eliseussen er av utdannelse Fiskerikandidat, har jobbet i både oppdrett og fiskerinæringa og som forsker i sjømatnæringa. Tom Rune Eliseussen er ordfører i den eneste kommunen som bearbeider både pelagisk, laks, reker og hvitfisk, samt er stor på både oppdrett og fiskeri, og som har en flåte som spenner seg fra de minste sjarker til de største trålere.

Ved å utnevne Tom Rune Eliseussen til ny Fiskeri- og sjømat minister vil det bli ro i rekkene, og det vil være en minister som har stor kunnskap, og som lytter til alle, både i fiskeri og oppdrettsnæringen.