Økningen av kvotene kan tas fra kvantumet til trålerne som ikke i vesentlig grad bidrar til trygging av levedyktige samfunn