I midten av desember hadde Sametinget og fiskeriministeren sitt årlige konsultasjonsmøte. I koronatid foregikk møtet digitalt, som de fleste andre møter.

Silje Karine Muotka, sametingsråd Foto: Kenneth Hætta

Statsråd Odd Emil Ingebrigtsen var som vanlig både interessert, forberedt og til stede i møtet. Jeg benyttet sjansen til å ta opp brexit med statsråden.

Brexit omfatter sentrale fiskeriavtaler med EU og ikke minst muligheten til direkte forhandling med Storbritannia om fiskekvoter. Det innebærer altså en sak som har betydelig interesse for hele kysten og hele nasjonen.