I midten av desember hadde Sametinget og fiskeriministeren sitt årlige konsultasjonsmøte. I koronatid foregikk møtet digitalt, som de fleste andre møter. Statsråd Odd Emil Ingebrigtsen var som vanlig både