Det kan i sin tur legge en demper på en forventet prisvekst på flere