Dette er en nødvendig tilpasning av forskriften som vi er veldig fornøyd med.

I en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen at hensikten med å lempe på kravene er å ivareta en smidig gjennomføring av fisket og samtidig ivareta kontrollfunksjonen til Fiskeridirektoratet.

Etter gjeldende regler kan ikke fisker forlate mottaksstedet før seddel er signert både av mottager og fisker.

Regelen har vært praktisert slik at fartøyet kan flyttes ved mottaksanlegget for å gi plass til nye fartøy, men flytting av fiskefartøy til gjestehavn i nærheten har ikke vært tillatt.

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å innføre en prøveordning der fisker kan få automatisk dispensasjon fra denne regelen ved å sende inn et enkelt registreringsskjema til Fiskeridirektoratet.

Dispensasjonen gir rett til å oppholde seg innenfor en maksimal seilingstid på 10 minutter fra mottaksstedet inntil innveiing av fangst er avsluttet og seddel er signert av den som lander og mottager/kjøper. Dersom Fiskeridirektoratet krever det skal fartøyet returnere til mottaksstedet for kontroll. Skjemaet vil være tilgjengelig på Fiskeridirektoratets hjemmeside fra fredag 12. februar, og kan fylles inn fra smarttelefon.

Dette er en viktig tilpasning i den rådende situasjonen, og det var nødvendig med en rask avklaring. Fiskarlaget har hatt tett dialog med statsråden og Fiskeridirektoratet den siste tiden for å bidra til at en slik tilrettelegging kunne komme på plass.

Dette handler om å tilrettelegge for smidig drift og en rasjonell mottakssituasjon, der vi også kan unngår kødannelse i mange av de havnene som nå får stadig mer trøkk under sesongfisket. Dette var derfor både en viktig og riktig tilpasning å ta basert på innspill fra oss i næringen. Så håper jeg også at dette skal bidra til at vi får en god og smidig avvikling av vinterfisket, selv om jeg registrerer at dette skal kjøres som en prøveordning.