Rødt Nordland er stolt over at Norge har et lovverk som slår fast at de marine ressursene tilhører det norske folket i fellesskap og skal forvaltes bærekraftig til sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene.I kampen om eierskapet til kystens fantastiske fornybare ressurser