Og hva vil fylkesrådet, eller ansvarlig fylkesråd gjøre for å bekjempe den økonomiske kriminaliteten og smuglingen som følger i kjølvannet