Røde oppdrettssoner har dyttet villaksen inn på rødlista

Hvordan har vi kommet dit at fisken som la grunnlaget for Norges eventyrlige oppdrettsvekst har havnet i et slikt uføre?

Villaksen er havnet på rødliste over truede arter, trass i at vi har nasjonale lakseelver og nasjonale laksefjorder, vi har kvalitetsnorm for villaks, vi har genetiske undersøkelser, gytefiskovervåking, ungfisktelling, kunnskap om lakselus, osv.
Villaksen er havnet på rødliste over truede arter, trass i at vi har nasjonale lakseelver og nasjonale laksefjorder, vi har kvalitetsnorm for villaks, vi har genetiske undersøkelser, gytefiskovervåking, ungfisktelling, kunnskap om lakselus, osv.Ill.Foto: Øystein Paulsen/Havforskningsinstituttet
Publisert 29. March 2021, kl. 07.55Oppdatert 29. March 2021, kl. 08.05