I samarbeid med Menon og Norce har vi i Nofima nettopp laget en ringvirkningsanalyse for sjømatnæringen. Slike analyser får mye oppmerksomhet i media, både nasjonalt og ikke minst i regioner hvor sjømatnæringen har sine tyngdepunkt. De er viktige for å forstå hvor viktig næringen er for landet som helhet, og ikke minst betydningen for ulike deler av landet.

Men hva forteller slike analyser oss, sånn egentlig?

Audun Iversen, forsker Nofima.