I samarbeid med Menon og Norce har vi i Nofima nettopp laget en ringvirkningsanalyse for sjømatnæringen. Slike analyser får mye oppmerksomhet i media, både nasjonalt og ikke minst i regioner hvor sjømatnæringen har sine tyngdepunkt. De er viktige for å forstå hvor viktig næringen er for landet som helhet, og ikke minst betydningen for ulike deler av landet.

Men hva forteller slike analyser oss, sånn egentlig?

Audun Iversen, forsker Nofima. Foto: KJERSTI KVILE

Stor verdiskapning

Verdiskapingen er kanskje det viktigste nøkkeltallet for en næring, det forteller hvilke verdier vi sitter igjen med etter innsatsen som legges ned: lønn til de ansatte, avkastning til eierne og skatt til myndighetene.