I samarbeid med Menon og Norce har vi i Nofima nettopp laget en ringvirkningsanalyse for sjømatnæringen. Slike analyser får mye oppmerksomhet i media, både nasjonalt og ikke minst i regioner hvor sjømatnæringen har sine