Arbeiderpartiets Cecilie Myrseth kritiserer ikke uventet min opptreden i Kontrollkomiteens høring om Riksrevisjonens rapport om kvotesystemet. Tilbakeblikk Riksrevisjonens rapport er et tilbakeblikk på de siste 14 år i fiskeriene. Kritikken