Arbeiderpartiets Cecilie Myrseth kritiserer ikke uventet min opptreden i Kontrollkomiteens høring om Riksrevisjonens rapport om kvotesystemet.

Tilbakeblikk

Riksrevisjonens rapport er et tilbakeblikk på de siste 14 år i fiskeriene. Kritikken rammer politisk bredt i og med at de fleste historiske vedtak er «enstemmige», inkludert Arbeiderpartiet. Undersøkelsesperioden strekker seg fra 2004 til 2018. Altså beslutninger fattet av intet mindre enn tre ulike regjeringer og fem storting.

Riksrevisjonen har gjort en grundig jobb. Det er positivt fordi det kan gi grunnlag for forbedringer, og det ga jeg uttrykk for i høringen.