Rike og robuste økosystem er grunnlaget for fiskeriene

FNs klimapanel og naturpanel har sagt at mer natur bør beskyttes, også til havs. Hva betyr det for fiskeriene?

Dersom vi forvalter for klimatilpasning, vil områder med vern og beskyttelse kunne fungere som «landingsplasser» for arter som utvider eller flytter sine utbredelsesområder inn i våre farvann. Bildet viser Havforskere som trekker teiner for å overvåke effekten av bevaringstiltak for hummer.
Dersom vi forvalter for klimatilpasning, vil områder med vern og beskyttelse kunne fungere som «landingsplasser» for arter som utvider eller flytter sine utbredelsesområder inn i våre farvann. Bildet viser Havforskere som trekker teiner for å overvåke effekten av bevaringstiltak for hummer.Foto: Havforskningsinstituttet
Publisert 29. March 2022, kl. 05.00Oppdatert 29. March 2022, kl. 13.46