I en artikkel i Fiskeribladet sier førstekandidat fra Sametinget Tor Mikkola at fisken ikke skal eies av investorer slik som Norges nest største oppdrettsselskap Lerøy, og som var største fiskebåtrederi i 2019.

Geir Adelsten Iversen er en annen SP profil fra Finnmark som både feilinformerer og som hevder at SP har en politikk der fisk fra plikttrålerne skal tilbake til kystflåten - og at dette vil skape flere helårlige arbeidsplasser.

Tor Mikkola ser for seg rettsaker mot staten når man tar fra de rike og gir til de fiskeriavhengige samfunnene. Men hva mener han med fiskeriavhengige samfunn ?

Er ikke eksempelvis Melbu, Stamsund, Berlevåg og Båtsfjord også avhengige av fiskeri og de mange arbeidsplassene på land?

Hva med de 600 helårlige arbeidsplassene som er avhengige av råstoff fra plikttrålerne? Eller de 400 ansatte om bord på de samme plikttrålerne, er ikke de også viktig å ta vare på?

Det er investert over en milliard norske kroner i landanleggene fra i 2017, alt fra et overskudd i trålrederiet. Når Tor Mikkola hevder at eierne bare sitter å teller penger, mens råstoffet i sin helhet går ut av landet, er dette i beste fall uvitenhet, Melbu med sine 120 helårlige arbeidsplasser, får 70 prosent av alt råstoffet nettopp fra plikttrålerne til Lerøy.

For å kunne ha slike helårlige arbeidsplasser, trengs investeringer i folk og utstyr, noe som er umulig uten overføringer fra rederiet.

Hvis utspillene fra SP politikere i Finnmark Adelsten Iversen og nå Tor Mikkola er representativ for SP fiskeripolitikk, vil da AP i en eventuell regjeringssamarbeid også godta en slik politikk, som setter 600 helårlige arbeidsplasser i fiskeindustrien i fare?

Som konserntillitsvalgt for de LO organiserte i Lerøy Norway Seafood, et selskap som er avhengig av trålerråstoffet for å ivareta aktivitetsplikten, og for å opprettholde helårlige arbeidsplasser, må jeg fraråde på det sterkeste å føre en slik politikk.

Jeg oppfordrer samtidig alle medlemmene i disse bedriftene og deres medborgere i de samme bygdene å ikke stemme på SP, eller andre partier som fører en slik politikk, og som setter alle våre arbeidsplasser i fare.