Gjennom tilslutning til ny gruppeinndeling basert på faktisk lengde og vedtak om at strukturkvotene ved utløp skal fordeles i de nye gruppene, utfordrer Stortinget sitt eget vedtak om at kvotefordelinga mellom grupper ikke skal endres vesentlig. 

Dagens regjering og stortingsflertall skyver dermed strukturfloken over til kommende regjeringer og skaper grunnlag for en konfliktfylt fiskeripolitikk i framtida. Strukturkvotene bør derfor gjøres opp før overgang til ny gruppeinndeling i kystfiskeflåten.

En innfløkt floke

Formålet med kvotemeldinga var å forenkle, men Stortingets tilslutning til meldingas forslag om nye lengdegrupper og det samtidige vedtaket om strukturkvoter har skapt en ny floke. 

Floken