Dette er et resultat av et avfallsbasert matsystem som er lineært og ikke sirkulært, og som i tillegg bidrar til ca. 25 prosent av det globale klimagassutslippet. I en verden