Fiskeressursene tilhører folket i fellesskap både i Norge og i Island.