Fiskeressursene tilhører folket i fellesskap både i Norge og i Island. Men hva får fellesskapet igjen?

«Riset bak speilet»

Kvotetrekk på eksport av uferdig bearbeidet fisk ble vedtatt som en lov fullmakt på Island i 2006. Loven ga fiskeriministeren fullmakt til å belaste kvotetrekk på opptil 20 % på torsk og hyse og 15 % på andre arter av fangster som blir eksportert uferdig bearbeidet.

Torbjørn Trondsen, professor emeritus og styreleder i Kystens tankesmie AS. Foto: Eivor Eriksen

Denne lovfullmakten har i praksis ikke vært anvendt på mange år fordi islendingene følger lojalt opp oppfordringen om å produsere hjemme på Island når «riset bak speilet» er kvotetrekk.