For 2019 ble det delt ut rekrutteringskvoter til 10 fiskere, av 126 som søkte. Nå forslår regjeringen en ny ordning, med kvotebonus til fem yngre fiskere