I april fikk vi en korreksjon i torskeprisen på grunn av koronapandemien. Det senket fangstinntektene til flåten og skaper utfordringer for bedriftene med torsk på lager.Tall fra Norges Råfisklag viser at førstehåndsverdien av torsk