Hittil i år er det omsatt makrell fra norske og utenlandske fartøy for 4 milliarder norske kroner i Norges Sildesalgslag, mens det er eksportert makrell for 3,5 milliarder norske kroner i samme periode, ifølge tall fra Sjømatrådet. Makrellen er dermed den tredje viktigste arten i norsk sjømatnæring målt i eksportverdi hittil i år, etter laks og torsk. Fordi den norske flåten er i ferd med å avslutte fisket, vil eksportverdien fortsette å øke både i november og desember.