Forklaringen er først og fremst rekordhøye inntekter fra fisket etter pelagisk fisk til produksjon av fiskemel og -olje, samt makrellfisket. Tall fra Norges Sildesalgslag