Forklaringen er først og fremst rekordhøye inntekter fra fisket etter pelagisk fisk til produksjon av fiskemel og -olje, samt makrellfisket.

Tall fra Norges Sildesalgslag viser at 2020 blir et nytt rekordår for pelagisk fisk målt i fangstverdi, med en forventet omsetning på rundt 10 milliarder norske kroner.

Forrige rekord stammer fra 2011, da det ble omsatt pelagisk fisk i Sildelaget for 8,5 milliarder kroner. Årets rekord kommer fordi kronen er svak og fordi inntektene fra pelagisk fisk til produksjon av fiskemel og -olje er tre ganger så høye som under forrige bestenotering.