Det er flott at arbeidsforhold og avlønningspraksis settes under lupen. Fiskeribladet og Sjømannsforbundet har den siste uken vist til flere saker. 

Fiskeribladet hevder jeg benekter at dårlige arbeidsforhold kan forekomme på norske fiskefartøy. Det jeg har forsøkt å si er at jeg håper det ikke forekommer. Og samtidig, at norsk lov setter en standard som sammen med tariffregelverk i sum et uttrykk for hvor listen ligger. La det ikke være tvil om at jeg og Fiskarlaget står på den linjen.