Lofotfisket er et viktig sesongfiske. I 2020 ble det levert fisk over kai med en førstehåndsverdi på over en milliard kroner. Dagens situasjon med stor andel utenlandske sesongarbeidere viser at det er behov for å få til endringer for rekrutteringen til fiskeindustrien. Men det kan ikke løses denne sesongen..

Næringa i en kritisk situasjon akkurat nå, og gode løsninger for å få inn sesongarbeiderne må finnes straks. Så må det fremover finnes tiltak som gir en mye høyere andel lokal arbeidskraft i fiskeindustrien.

Jeg mener at regjeringa må bli mer løsningsorientert i denne vanskelige situasjonen for Lofotfisket, og har stilt følgende spørsmål fra Stortinget til fiskeri- og sjømatministeren:

- Vil regjeringa sørge for at sesongarbeidere til fiskeindustrien kan klassifiseres som samfunnskritisk personell under årets vinterfiske og dermed kunne få unntak for gjeldende innreiseforbud, eller kan ministeren se andre muligheter for å få utenlandske sesongarbeidere inn for å gjennomføre vinterfiske som planlagt, samtidig som at det sørges for at det straks sees på kriterier som kan bidra til at koronatesten fortsatt kan tas 72 timer før ankomst til grensen?

Sesongen er kort og fiskeindustrien i Lofoten har planlagt å ta inn over 300 utenlandske sesongarbeidere nå. Grensene stengte ned 29. 1. for å redusere spredningen av Covid-19, og innfasing av utenlandsk arbeidskraft som planlagt har stoppet helt opp. Lofotrådet og Lofoten Næringsforum har tatt konsekvensene opp med fiskeriministeren tidligere, uten at saken er løst.

Spørsmålet til fiskeri- og sjømatministeren er en naturlig fortsettelse av uttalelsen fra Lofotrådet og Lofoten Næringsforum. Vi venter fortsatt på tilbakemelding fra minister Ingebrigtsen, slik at Lofotbedriftene får inn tilstrekkelig arbeidskraft.

Skulle grensen åpnes for innreise, etter to uker, betyr det at man er kommet kritisk langt ut i februar før arbeiderne er ferdig med karantenetiden. 23. januar ble det gjort justeringer som innebærer at det som tidligere var regelen om at koronatest skulle tas innen 72 timer - nå skal være tatt senest 24. timer - før ankomst. Dette gjør det praktisk umulig for mange å rekke frem til grensa før attesten er utgått.

Dårlig kapasitet på land vil kunne bety at deler av flåten ikke får levert fisk, og den yrkesgruppen som vil rammes hardest er kystfiskerne. Redusert produksjon nå kan føre til permitteringer på land i større deler av året.

Siv Mossleth (Sp), stortingsrepresentant fra Nordland.

Elisabeth Mikalsen, ordfører på Røst og nestleder i Lofotrådet.