På denne tid av året er det ofte saker i media om folk som føler seg plaget av måker som beskytter ungene sine. En avis hadde nylig en sak på sin Facebook-side om hekkende måker, der de etterlyste tips for å bli kvitt denne "plagen". 

Det førte til flere kommentarer med tips om rottefelle, hagle og andre ulovlige tiltak, uten at avisa fjernet kommentarene.

Slike saker kan bygge opp under hets og hat mot dyr, og i verste fall lede til lovstridige handlinger. Det er veldig viktig at media er bevisst på sin rolle som samfunnspåvirker og bidrar til respektfulle holdninger til alle dyr. Naturlig adferd hos dyr som beskyttelse av unger bør ikke være vanskelig å identifisere seg med og vise forståelse for.

LES OGSÅ: Måker får ufortjent dårlig rykte gjennom media

Rødlistet

Vi håper media kan ta opp på redaksjonsmøter o.l. viktigheten av å formidle gode og respektfulle holdninger til dyr, og også la ferievikarer få del i dette. Det vil alltid være folk i samfunnet som plager og dreper dyr, og slike tendenser bør en forsøke å dempe snarere enn å fremme.

I saker som gjelder måker er det viktig å få frem at de har forflyttet seg til byer og tettsteder blant annet på grunn av næringssvikt i havet og forstyrrelser i hekkeområdene. Tre av måkeartene (fiskemåke, hettemåke og krykkje) er rødlista og de øvrige to artene (gråmåke og svartbak) er tatt ut av jakttidslista på grunn av tilbakegang i bestandene. Så et økende antall måker i bynære strøk gjenspeiler ikke bestandsstørrelsen.