Nylig droppet Norges sjømatråd en rettssak mot Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) og Det var trolig en fornuftig avgjørelse.I fjor sommer konkluderte Kofa med at Norges sjømatråd