Ifølge FNs matvareorganisasjon (FAO) må størstedelen av økningen i verdens matforsyning komme fra havet i årene som kommer. Det er helt avgjørende dersom vi skal lykkes med å fø en økende verdensbefolkning og samtidig få flere mennesker ut av fattigdom. Det er også et meget viktig klimatiltak.

Rapporten fra ekspertgruppen til Havpanelet som kom i november i fjor, viser også at med bedre havforvaltning kan det bli mulig å høste og produsere over seks ganger mer mat fra havet i verden enn vi gjør i dag.