Ifølge FNs matvareorganisasjon (FAO) må størstedelen av økningen i verdens matforsyning komme fra havet i årene som kommer. Det er helt avgjørende dersom vi skal lykkes med å fø en økende verdensbefolkning og samtidig