viser at det ble eksportert sjømat for 8,2 milliarder kroner i