En vaksine vil på sikt øke etterspørselen etter sjømat fordi det åpner for økt omsetning i hotell, restaurant og cateringsegmentet. Tall fra Norges Sjømatråd viser at det ble eksportert sjømat for 7,3 milliarder norske kroner