Hvert år kommer tusenvis av sesongarbeidere til Norge for å jobbe i fiskerinæringen, en av de næringene regjeringen har definert som samfunnskritisk. Men sesongarbeidere vurderes ikke som samfunnskritiske, og dermed får de ikke komme til Norge for å jobbe i fiskeindustrien de neste 14 dagene.

At denne situasjonen kunne oppstå, bør ikke komme som julaften på kjerringa. I flere måneder har hele samfunnet måttet forholde seg til nye restriksjoner, oppmykning av restriksjoner, og nye forbud og påbud. Politiske partier har diskutert hvorvidt landegrensene bør stenges, og nå er avgjørelsen tatt. Det blir innreiseforbud til Norge for å minimere koronasmitten.

Dette rammer Lofoten. Skreien er på vei til Lofoten etter en vinter i Barentshavet. Sesongarbeiderne er på vei til Lofoten, fra Polen, Litauen og andre land for å jobbe med all den flotte torsken som skal på land i løpet av noen hektiske uker.

Landindustrien har forholdt seg til at ansatte i næringsmiddelindustrien tilhører gruppen samfunnskritiske funksjoner. På regjeringens liste over eksempler på personell som er avgjørende for å opprettholde forsyningssikkerheten, er arbeidere innen fiskeri og havbruk nevnt spesielt. Derfor er det ikke rart det blir forvirring når fiskeriministeren uttaler at sesongarbeidere ikke hører til under samfunnskritiske funksjoner.

Leder i Norges Kystfiskarlag Tom Vegar Kiil, mener fiskerinæringen ikke har gjort nok for å hente inn arbeidsledige her i landet til vinterens høysesong, Lofotfisket. Sjømat Norge kontrer med at det har de gjort. De mener de i stor grad har lyktes, men det er fortsatt behov for utenlandsk arbeidskraft.

Begge parter har nok rett. Noe er gjort, men neppe nok. Det gjelder også fra myndighetenes side.

Fiskeriministeren har et håp om at situasjonen løser seg av seg selv og at skreien drøyer litt med å sige nedover til Lofoten. Mulig fiskerinæringen også har tenkt at det ordner seg og ikke har lagt det store arbeidet i å tenke alternativt. Men saken viser også at korona tvinger oss til å tenke nytt.

Her har også Nav vært inne i bildet. Fiskeribladet har skrevet om arbeidsledige «søringer» som er tilbudt gratis flybilletter for å jobbe i fiskerinæringen, men at tilbudet er blitt halvhjertet mottatt.

Mulig Kiil har rett i at næringen ikke har gjort nok for å hente arbeidskraft fra Norge. Arbeidssøkende nordmenn rundt om i landet jubler nok ikke over jobbtilbudet fra fiskerinæringen. Dette bør det kunne gå an å gjøre noe med fra næringens side. God lønn, ordnede arbeidsforhold, fantastisk natur og unike opplevelser er gode kort på hånden.