At det kun er oppdretterne på Vestlandet som er villige til å ta opp kampen, er fordi oppdrettere i andre områder foreløpig ikke har vært utsatt for den absurde kontrollen som lyskrysset fører med seg.

Martin Jaffa, konsulent, Callander McDowell Foto: Privat

Hvis trafikklysene i andre områder skulle bli røde, så er jeg sikker på at Hage ville hørt et liknende rop fra oppdrettere andre steder.

Mangelfull vitenskap

Selvsagt bør lakseoppdrettsnæringen underlegges regulering, men reguleringen skal være fornuftig og det er rett og slett ikke trafikklysene.

Jeg er imidlertid enig med Hage i at å bruke domstolene til å løse problemet med trafikklyssystemet, ikke er veien videre.

Det grunnleggende problemet med trafikklyssystemet er at det er basert på mangelfull vitenskap.

Det er denne vitenskapen som må adresseres, men de forskerne som har utarbeidet modellen for trafikklysene nekter å engasjere seg i noen diskusjon om hvorfor den er feil.

Rammer alle lakseprodusenter

Det bør ikke overlates til oppdretterne på Vestlandet til å fremheve problemene som oppstår fra denne mangelfulle vitenskapen, fordi den påvirker alle lakseoppdrettsselskaper likt.

Dette er ikke engang et bransjeomfattende problem, men et som påvirker alle nasjoner der det finnes lakseoppdrett fordi den samme feilaktige vitenskapen er sitert overalt.

En av anbefalingene fra International Science Group er at det bør komme bredere innspill til det vitenskapelige grunnlaget for trafikklyssystemet.

Dette bør starte nå. Enhver regulering bør være basert på fullstendig gjennomsiktig vitenskap, ikke det vi har nå.