Kommentar: I begynnelsen av mai presenterte regjeringen revidert nasjonalbudsjett, og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) skrøt høylytt av å ha nedjustert planene for det nye regjeringskvartalet i hovedstaden. Ved å bygge mindre og billigere skal han spare det norske folk for sløsing av offentlige midler: – Det er tid for innstramning av offentlig pengebruk, sa han.

Det den alltid glisende finansministeren ikke i nevnte ved fremleggingen budsjettet er at statlige veimyndigheter samtidig vil bruke tre milliarder veikroner på en tunnel, Hammerborgstunnelen, under det samme regjeringskvartalet.

Oslo sier nei

De veikåte ingeniørene i Statens vegvesen vil nemlig terrorsikre tunnelen, til tross for at politikerne i Oslo sier nei til ideen. Nylig uttalte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at veien heller burde stenges permanent.

Øystein Hage, ansvarlig redaktør IntraFish/Fiskeirbladet. Foto: Lena Knutli

Den vanligvis så taletrengte finansministeren har ikke nevnt hverken tunnelen eller de tre milliardene med et ord, i alle fall ikke etter at han fikk ansvaret for Norges pengesekk. Tilbake i november 2020 var han imidlertid svært så tydelig i saken. – Helt horribelt, sa Sp-ledelsen da de var i opposisjon.

Vedum burde finne frem igjen argumentene fra opposisjonstilværelsen, og gjøre med tunnelen som han har gjort med regjeringskvartalet. Kutt prestisjeprosjektene, og bruk pengene der det virkelig er behov.

Da kan han jo begynne med å se utover Oslos grenser, ut i distriktene der verdiskapingen i Norge skapes. Vedum kjenner til denne delen av landet godt, og han må følge opp egne ord om å ta hele Norge i bruk. Hvorfor ikke omdisponere veimilliardene.

De utskjelte veistumpene

Det første som burde slå Vedum var landets fylkesveier. Disse utskjelte og bortgjemte veistumpene som knapt har fått ny asfalt på mange år. Behovet kan illustreres med den gjeldende nasjonale transportplan (NTP 2022-33), som har en ramme på 1200 milliarder kroner. Av disse pengene skal 520 milliarder gå til riksveier, mens kun 52 milliarder til fylkesveiene.

En liten omdisponering er alt som skal til. Det er på høy tid, siden det Vedum ga ekstra til fylkesveiene i revidert budsjett var skarve 39 millioner kroner. Spesielt burde han se mot de fylkeskommunale næringsveiene, som har fått halvstatlig status gjennom øremerkede bevilgninger i de siste statsbudsjettene.

At disse veiene bør prioriteres høyere viste debatten nylig om økt fiskebearbeiding på kysten. Robert Jensen, daglig leder Nord-Troms Regionråd, gikk så langt som å si at dårlig infrastruktur med veiforbindelse og transportmuligheter gjør at verdier går tapt og hindrer folk til å komme seg til og fra jobb.

– På disse veiene sendes det ut fisk for to milliarder. Fylkesveier må ha en sammenhengende korridorer til resten av Norge og Europa, krevde Jensen.

Det er planlagt en ny dyr tunnel under regjeringskvartalet, penger finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) heller bør bruke i Distrikts-Norge. Det er god Sp-politikk, mener sjefredaktør i Fiskeribladet. Foto: Elin Høyland

Enormt etterslep

Det er gammelt nytt at dårlig vedlikehold av fylkesveiene er et kjempeproblem. Vedlikeholdsetterslepet er på 72 milliarder kroner. I årets statsbudsjett ligger det inne 100 millioner kroner til vedlikehold, noe som betyr at det tar 7000 år for å hente det inn. Tre tunnel-milliarder fra hovedstaden vil i den sammenhengen kunne gjøre underverker på asfalten.

Hvorfor har ikke Vedum tenkt i de baner? Det vil jo være god Sp-politikk, som ville sikret både sysselsetting og verdiskaping i distriktene. Til og med Arbeiderpartiet uttalte i fjor vinter at fylkesveiene må prioriteres.

– Det må lages et program for utbedring av fylkesveiene, både når det gjelder trafikksikkerhet og næringslivets behov. Utfordringene er enorme, sa stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap) i forbindelse med fremleggelsen av NTP januar 2021.

God klimapolitikk

Det er her Vedum og sjefen Jonas Gahr Støre (Ap) må ta grep. Landets største byer skal redusere biltrafikken, men en ny tunnel i Oslo vil ikke redusere klimautslippet i hovedstaden. Tvert imot. Ved et enkelt grep kan Vedum utøve aktiv, klima, distrikts- og veipolitikk.

Statsminister Jonas Gahr Støre bør velge verdiskapning i distriktene fremfor veitunnel i Oslo. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Norge lever av næringslivet på kysten, ikke minst bidrar sjømatnæringen til både sysselsetting, verdiskaping og inntekter til staten. Mange steder er veinettet i distriktet mer til hinder enn muligheter for næringen. Her hastet det å ta grep.

Ved å prioritere utbedring og vedlikehold av veiene i Distrikts-Norge vil Vedum, og for den del Støre, ta aktive valg. Dagens 100 statlige millioner til fylkesveiene er nemlig bare peanøtter.