Arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord viser til uttalelser i Fiskeribladet 8. januar, der det bekreftes at Norges Fiskarlag har skrinlagt den annonserte organisasjonsprosessen frem mot Landsmøtet 2021.

De siste tre årsmøtene i Fiskarlaget Nord har pekt på behov for organisasjonsmessig fornying på vegne av kystfiskerne. Utgangspunktet for organisasjonsdebatten har vært en erkjennelse av det samme i Norges Fiskarlag. Styret i Nord har vært aktive pådrivere for å få til helhetlige endringer i Fiskarlaget, også i oppfølgingen av Landsstyrets siste initiativ fra oktober 2020. Landsstyret uttalte at situasjon i Fiskarlaget tilsier at det er behov for å starte en prosess for endring i organisasjonen, det videre arbeidet ble delegert arbeidsutvalget.

Samtidig som Nord er positive til prosess for helhetlig løsning i Fiskarlaget har laget også sett seg nødt til å ta høyde for at Norges Fiskarlag har vanskeligheter med å komme forbi en låst situasjon i forhold til å utvikle kystfiskernes organisasjonsalternativ. Årsmøtet i Fiskarlaget Nord 2020 satte Nord i en posisjon som kan svare på denne utfordringen.

Det konstateres at Landsstyrets annonsert organisasjonsprosess i Norges Fiskarlag er stoppet, beklageligvis.

For Fiskarlaget Nord er den overordnede målsettingen å bidra til et styrket og framtidsrettet organisasjonsalternativ på vegne av kystflåten og kystfiskerne. Laget har igangsatt arbeidet med å følge opp ambisjon fra årsmøtet 2020.