Mer mat produsert i havet vil derimot bidra til klimakutt av betydning. Økt havbruksproduksjon er også viktig for å redusere sult og feilernæring. Det støtter både Havpanelet og FN.

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge. Foto: Pressefoto

Jeg er kjent med Strøksnes sin oppfatning av meg og av havbruksnæringen. Sannsynligvis vil Strøksnes ikke ha tillit til noe som verken jeg eller noen i næringen sier. Derfor er det sikkert også ubehagelig at eksterne stemmer tar til orde for at vi faktisk trenger havbruk for å skaffe nok sunn og bærekraftig mat til en økende verdensbefolkning.

Det er klart vi har utfordringer knyttet til produksjonen. Det er vi de første til å snakke om fordi vi er de som investerer i og jobber for å løse dem. Jeg lever fint med at Strøksnes ikke har tillit til meg. Men det som er trist, er at han gjentar usannheter om en næring bestående av dedikerte og engasjerte folk som alle har et mål om å bidra til å gjøre en forskjell i verden.

Det faller Morten Strøksnes tungt for brystet at kyststater som USA, Australia, Canada, Fiji, Jamaica, Japan, Portugal, Chile, Ghana, Indonesia, Kenya, Mexico, Namibia, Palau og Norge sammen påpeker at sjømat og havet er viktig for å redusere klimautslippene.

Derfor velger han å sverte Havpanelet fremfor å fortelle hva han mener de sier er galt. Like fullt har disse kyststatene gitt et tydelig felles råd om at havet må tas i bruk for å løse klimakampen. Mer energi og mat fra havet vil gi redusert press på landjorda og er et viktig bidrag til klimakuttene.

FNs organisasjon for ernæring og landbruk, FAO har ved flere anledninger pekt på at vi må øke havbruksproduksjonen. I mitt tilsvar viste jeg til Matthias Hallwart fra FAO. Han sa nylig følgende på Brohodekonferansen på Frøya: «To feed an ever growing human population, we know that aquaculture needs to continue to grow, and it is on this trajectory».

Det betyr selvsagt ikke at verdens fattige skal bli mette av laks, men at vi må øke havbruksproduksjonen globalt. Til det trenger vi industrielle klynger. Norge er ikke bare en stor eksportør av laks og ørret. Vi har grunnet laksen og ørreten bygd en verdensledende havbruksklynge.

Den gir grunnlag for å eksportere forvaltningsregimer, driftskompetanse, tjenester knyttet til alt fra miljø til fiskehelsehåndtering, og nødvendig teknologi.

Vi står overfor noen av de største utfordringene noensinne nå. Europa skal bli klimanøytralt innen 2050. Utviklingen av livsløpsanalyser, målinger, parametere og kontroller sikrer etterleving av standardene som settes – i vår næring og i alle andre.

Bærekraftig produksjon og innovasjon på naturens premisser kommer ikke i form av tomme lovnader eller grønnvasking, det er reelle krav som må innfris. Og det er den jobben vi er opptatt av å gjøre. Jeg fremsetter ikke argumenter, slik Strøksnes påstår, jeg formidler fakta.