Ønsker vi virkelig en privatisering og ansvarsforskyvning av lakseforvaltningen?

Privat sertifisering av oppdrettslaks vil ikke løse næringens utfordringer på verken kort eller lang sikt, verken for miljøet eller laksen, selv om den samvittighetsfulle konsumenten i oss ønsker det.

De mest kjente sertifiseringsordningene for laks, er Aquaculture Stewardship Council (ASC), Global G.A.P. og Best Aquaculture Practice.
De mest kjente sertifiseringsordningene for laks, er Aquaculture Stewardship Council (ASC), Global G.A.P. og Best Aquaculture Practice.Foto: IntraFish
Publisert 27. June 2021, kl. 12.01Oppdatert 28. June 2021, kl. 07.27