Med stor fare for å skulle få enda mer kritikk fra Per Roger Vikten, jf. hans nyeste innlegg i fiskeripressen om organisering av fiskere, så drister jeg meg likevel til å kommentere hans omtale av Nordland Fylkes Fiskarlag der han viser til administrasjonens notat som grunnlag for drøftinger i styremøtet den 12. mai.

Et notat som for øvrig ett av styremedlemmene sendte direkte eller indirekte til Kyst og Fjord og som avisen uten blygsel trykket bare en time etter at det var sendt ut fra vårt kontor.

Etter min mening er det svært trist at denne avisen har sunket så dypt at det trykker interne dokumenter uten å kontakte forfatter slik at en kan få gitt en forklaring på hva dette egentlig dreier seg om. Her overser Kyst og Fjord suverent at det er noe som heter Vær Varsom–plakaten og presseetiske regler. Rett og slett en journalistikk som mest hører hjemme på et unevnelig sted.

Så tilbake til Vikten som sammenligner et lite notat på et par sider med et statskupp i Myanmar. Snakker om å ta ting ut av sin sammenheng og avlede oppmerksomheten fra det som saken egentlig dreier seg om.

For det første har vi mottatt et vedtak fra Landsstyret som ber oss forberede etablering av et Nord-Norges Fiskarlag som inkluderer Fiskarlaget Midt-Norge og de lokallaga og de mange medlemmene i Troms og Finnmark som ikke vil bli medlem i det nye laget som er under oppseiling.

Notatet var en oppfølging av det og det var kun reist noen problemstillinger som landsstyret hadde tatt opp og som også var aktuelle for vårt styre. Det var heller ikke i notatet til styret lagt noen planer for overtakelse av Fiskarlaget Nord sine aktiva. Imidlertid vil dette være en av mange problemstillinger som etter hvert må drøftes.

Når Vikten også lurer på hvilke krefter som har vært i sving for å legge disse planene, så kan jeg betro han at det er det kun undertegnede som står for. Det er jo for så vidt en nok stor kraft i seg selv, men i og med utsagnet så regner jeg med at Vikten mener det har vært andre store konspiratoriske krefter i sving for å få dette til, men der tar han feil.

For det andre er det slik at jeg tror at langt de fleste medlemmene i de lokale fiskarlaga i Nordland som ønsket et ekstraordinært årsmøte blir værende der de er. Den prosessen som har foregått i disse laga, inkludert Flakstad Fiskarlag der Vikten var styreleder er svært uverdig og udemokratisk, og medlemmene har ikke hatt anledning til å drøfte saken i plenum før beslutning ble tatt.

Vikten opplyser om at han har vært med i Kontrollnemnda både i Nordland Fylkes Fiskarlag og i Norges Fiskarlag. Da burde han ha god kjennskap til hvilke saksbehandlingsregler som gjelder i organisasjonen. Disse hoppet han imidlertid glatt over da han forberedte og fikk «vedtak» i sitt lokallag som krevde ekstraordinært årsmøte.

Ett døgn fikk styremedlemmene på seg midt i et hektisk vinterfiske til å svare ut henvendelsen på epost. Det var også presisert fra Vikten at dersom det ikke kom svar innen fristen på et døgn, ble vedkommende tatt til inntekt for å være enig i det forslaget han hadde skrevet. Kom ikke her, du, å snakke om hvordan saker behandles, for saksbehandlingen til Flakstad Fiskarlag er under enhver kritikk. I en så viktig sak burde styret ha vært samlet til et felles møte slik at en hadde muligheten til å drøfte saken i plenum.

Vikten har meldt seg ut av Norges Fiskarlag fordi han, sammen med andre mislyktes med å få avholdt et ekstraordinært årsmøte i Nordland Fylkes Fiskarlag. Når det er sagt, så kunne vel den skolerte tillitsmannen, som jo Vikten er, i stedet ha bidratt til en ordentlig prosess gjennom organisasjonen for å arbeide frem en mer kraftfull organisasjon som kan ivareta alle fiskernes interesser.

Det er tross alt bedre at fiskerne selv finner frem til kompromissene i stedet for at det er politikerne og den øvrige forvaltningen som skal finne frem til disse for da vet ingen hvilken vei det går.