Foss tar til motmæle mot min påstand om at «-systemet som årsak til dårlig lønnsomhet i fiskeindustrien». Innledningsvis var