I forbindelse med erkjennelsen av at fiskerinæringen står overfor utfordringer med tanke på ressurs- og arbeidslivskriminalitet, er det viktig å se på prosesser og verktøy som benyttes