I forbindelse med erkjennelsen av at fiskerinæringen står overfor utfordringer med tanke på ressurs- og arbeidslivskriminalitet, er det viktig å se på prosesser og verktøy som benyttes i forkant av mulige lovbrudd og den etterforskning som skal føre til en mulig strafferettslig konklusjon i etterkant.

Ilone Giske Foto: Silje Helene Nilsen

Regelbrudd som konsekvens

Men for at de kontrollerende enheter og påtalemyndigheten skal kunne benytte eksisterende og kommende verktøy i kampen mot ressurskriminalitet og arbeidslivskriminalitet i fiskerinæringen er det vel så viktig at de, som