Undertegnede bistår en aksjonærgruppe med interesser i saken, mens advokat Hugo Matre bistår en annen aksjonærgruppe. Som advokater representerer vi våre respektive klienters interesser.

Advokat Bjørn Sørgård i advokatfirmaet Haavind Foto: Haavind

Både advokat Matre og undertegnede har i sakens anledning gitt uttalelser til Fiskeribladet. Det er imidlertid tydelig at Fiskeribladets oppslag om saken, og særlig mine uttalelser til avisen har gjort inntrykk. Så stort inntrykk at advokat Matre har funnet det hensiktsmessig med et leserinnlegg om dette som ble publisert på Fiskeribladets nettsider 13.