Nye kamper vil komme og de vil være mellom fiskere og krefter utenfor næringen, ikke mellom yrkesbrødre- og søstre.

Havnasjonen Norge

Havvind er et blitt et stort og viktig satsingsområde for Norge. Det vil få konsekvenser for små og store fiskebåter langs hele kysten, men denne kampen ser ikke ut til å engasjere like mye som havdelingen mellom ulike flåtegrupper.

Faren er at havvind-satsingen får vind i seilene og at det har dukket opp en vindmøllepark før fiskerne har fått båtene sine på rett kjøl etter interne stridigheter.