Den siste tiden har Brennpunkt satt søkelys på Norges forhold til Kina. Blant annet presenterte NRK mandag kveld den såkalte smuglerveien for norsk laks til Kina. Det er utmerket at NRK setter søkelyset på lyssky virksomhet til norske selskap.

Øystein Hage, ansvarlig redaktør IntraFish/Fiskeirbladet. Foto: Lena Knutli

Det er også på høy tid norske riksmedier retter et mer kritisk søkelys på norsk sjømatbransje, utover å rapportere om antall lus og rømt fisk.