I den nye klimaplanen går regjeringa inn for ein auke