Norges Fiskarlag viser til oppslag på nrk.no den 11. januar om brudd på fiberkabel i sjø utenfor kysten av Varangerhalvøya i Finnmark, som medførte at mange innbyggere mistet telefonnett, mobilnett og internett. Også nødnummer og kystradio i området mistet sin funksjon som følge av kabelbruddet.

Når en ulykke skjer er det svært viktig at etablert infrastruktur fungerer. Også for sjøfarende er det helt sentralt å ha tilgang til systemer for hurtig varsling av ulykker. Skip skal som hovedregel varsle om ulykker til kystradiostasjoner, og da er det helt sentralt at disse stasjonene er i stand til å motta meldinger umiddelbart. Med lave sjøtemperaturer teller hvert minutt.
Norges Fiskarlag ser alvorlig på at sentral infrastruktur mister sin funksjon som følge av det omtalte kabelbruddet, og ber de ansvarlige myndighetene gjennomføre en ny risikovurdering for å avklare om dagens løsning ivaretar befolkingen og sjøfarende på en betryggende måte. Norges Fiskarlag imøteser en hurtig avklaring i saken.